Ekonomické a evidenční služby

Poskytované ekonomické  a evidenční služby

  • vedení účetnictví i pro společenství vlastníků jednotek včetně podvojného účetnictví, zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  • zpracování předpisu záloh nájemného a úhrad za služby i záloh na náklady správy a služeb, jakož i plánu nákladů na opravy, rekonstrukce a modernizaci budovy,
  • sledování placení předepsaných měsíčních úhrad nájemci i vlastníky jednotek, informování společenství vlastníků o případných dlužnících, rozesílání upomínek,
  • zpracování ročního vyúčtování záloh za služby celého domu a na jednotlivé byty,
  • sjednání pojištění společných částí domu, zabezpečení úhrady pojistného, uplatňování pojistných plnění za pojistné události,
  • zpracování řádné účetní závěrky,
  • evidence pronajatých částí společných prostor domu,
  • vypracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob,
  • zpracování mzdové agendy včetně podkladů pro státní správu,
  • vyplnění statistických výkazů,
  • rozpočítávání podílu fyzických osob na pronájmu společných částí domu,
  • zpracování podkladů pro rámcovou pojistnou smlouvu SČMBD a rozpočítání nákladů na jednotlivé domy,
  • výstupy z účetnictví pro jednotlivé domy (výsledovka, čerpání a tvorba dlouhodobě přijatých záloh, přehled nákladů a záloh za služby...),
  • Poschodech...,
  • posílání dokumentů elektronicky...
  • vedení evidence členů družstva, nájemců, vlastníků bytů apod.organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti společenství vlastníků jednotek.

  Družstvo disponuje moderním informačním systémem výpočetní techniky a je schopno na vysoké technické úrovni zabezpečovat tyto činnosti pro nově vznikající společenství vlastníků jednotek, která nemají možnost si takovéto vybavení pořídit.

Načítám, čekejte prosím...