Technické služby

Poskytované technické služby

 
  • zajišťování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace společných částí domů, včetně vyhrazených technických zařízení (výtahy, komíny apod.),
  • zpracování návrhu ročního plánu oprav, rekonstrukcí a modernizace domu včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci, s výhledem na delší období po stránce technické i finanční,
  • výběrová řízení a zpracování smluv o dílo na připravované akce podle požadavků zástupců domů,
  • zabezpečení havarijních oprav společných částí domu,
  • operativní odstranění poruch v dodávce vody, plynu, el. energie apod.
  • zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle projednaného a schváleného návrhu, kontrola provádění, kvality a správnost účtovaných cen,
  • provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných technických sítí,
  • administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
  • protipožární zabezpečení domu,
  • revize a opravy rozvodů plynu, elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody, společné televizní antény a hromosvodů,
  • revize výtahů,
  • revize výměníkové stanice a školení obsluhy,
  • deratizace, dezinsekce a dezinfekce společných částí domu a souvisejících objektů,
  • řešení škodných událostí či havárie ve společných částech domu a následné jednání s pojišťovnami.

Načítám, čekejte prosím...