Majetkoprávní vypořádání pozemků

 

MÍR, stavební bytové družstvo

-          zprostředkovává majetkoprávní vypořádání pozemků, např. formou úplatného nebo bezúplatného převodu vlastnického práva; majetkoprávní vypořádání pozemků realizuje v součinnosti s vlastníky jednotlivých bytových domů a vlastníky pozemků těmito bytovými domy zastavěnými, a to dle individuálních požadavků zúčastněných stran,

-          zprostředkovává podávání  návrhů na dispozici s majetkem ve vlastnictví Statutárního města Brna, České republiky či osob třetích, včetně prohlášení pro fyzické osoby,

-          zprostředkovává podávání návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí.

Načítám, čekejte prosím...