Novinka

Oznámení o výsledku hlasování delegátů per rollam

Představenstvo družstva rozhodlo dne 29. 3. 2021 v souladu s 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona o obchodních korporacích o podmínkách rozhodování delegátů mimo shromáždění v písemné formě (per rollam).

Rozhodování delegátů mimo shromáždění v písemné formě (per rollam) se zúčastnilo 164 delegátů s celkovou váhou hlasů 5 297; v jednom případě bylo hlasování k návrhu usnesení č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6a neplatné.

Dle podmínek pro rozhodování delegátů per rollam se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech delegátů; pro přijetí rozhodnutí tedy bylo třeba 2 649 hlasů.

Vlastní dokument zde.

zobrazit všechny

Načítám, čekejte prosím...