Novinka

Pokračování převodů bytů do vlastnictví členů družstva

Shromáždění delegátů dne 16. 9. 2020 rozhodlo, že družstvo bude převádět vlastnické právo k družstevním bytům členům družstva, kteří jsou nájemci těchto bytů, i po dni 31. 12. 2020, kdy uplyne zvláštní promlčecí lhůta pro právo na tento převod. 

Představenstvo družstva MÍR, SBD

zobrazit všechny

Načítám, čekejte prosím...