Novinka

Upozornění zástupcům společenství

  Upozornění všem zástupcům společenství vlastníků jednotek, hlavně těm nově vznikajícím.

 

 

Existují v naší republice firmy, které se zabývají sledováním obchodního rejstříku a při zápise jakékoliv právnické osoby okamžitě reagují. Novému subjektu zašlou formulář (včetně složenky s předtištěnou adresou společenství) na první pohled vypadající jako oficiální požadavek na úhradu částky v řádu tisíců korun za zveřejnění v jakémsi rejstříku. Mohlo by to vyvolat dojem, že je evidence v této databázi povinná či prospěšná, pro společenství vlastníků však nemá vůbec žádný význam, pouze odčerpá finanční prostředky, a nadále je nepoužitelná. Několikrát proběhly i relace v televizi, kde byly uváděny i názvy firem a diváci byli vyzýváni, aby na výzvy k úhradě nereagovali.

Pokud kdokoliv z vás obdrží popisovanou písemnost,  poraďte se nejdříve s pracovníky ekonomického úseku, než ji proplatíte.

 

Brno, 21. května 2015                                                      Ekonomické oddělení

zobrazit všechny

Načítám, čekejte prosím...