Formuláře a vzory

Změna počtu osob - nájemce 

Změna počtu osob - vlastník 

Žádost o stavební úpravy v bytě  

      -  Prohlášení - přístup do instalační šachty  

Dohoda o převodu vlastnictví družstevního bytu 

Žádost o pronájem společných prostor v domě 

Evidenční dotazník - vlastník  

 Evidenční dotazník - nájemce

Doklad o odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřičů tepla

Změna termínu převodu bytu do vlastnictví  

Dohoda o přenechání bytu do podnájmu  

Návrh na kandidáta  

Plná moc na členskou schůzi  Vzor

Plná moc na shromážděni vlastníků Vzor

Plná moc na členskou schůzi a shromáždění vlastníků - Vzor

Žádost o uzavření dohody o pracovní činnosti a o provedení práce

Žádost o provedení lékařské prohlídky

Výkaz práce k dohodě o pracovní činnosti

Výkaz práce k dohodě o provedení práce

 Domovní kniha

Přihláška za člena družstva

Zmocnění k výkonu společné zprávy

 Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb 

 

 

 








Načítám, čekejte prosím...