Formuláře a vzory

Změna počtu osob - nájemce 

Změna počtu osob - vlastník 

Žádost o stavební úpravy v bytě  

-  Prohlášení - přístup do instalační šachty  

Dohoda o převodu vlastnictví družstevního bytu 

Žádost o pronájem společných prostor v domě 

Evidenční dotazník - vlastník  

 Evidenční dotazník - nájemce

Doklad o odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřičů tepla

Změna termínu převodu bytu do vlastnictví  

Podnájem družstevního bytu  

Návrh na kandidáta  

Plná moc na členskou schůzi  Vzor

Plná moc na shromážděni vlastníků Vzor

Plná moc na členskou schůzi a shromáždění vlastníků - Vzor

Žádost o uzavření dohody o pracovní činnosti a o provedení práce

Žádost o provedení lékařské prohlídky

Výkaz práce k dohodě o pracovní činnosti

Výkaz práce k dohodě o provedení práce

 Domovní kniha

Přihláška za člena družstva

Zmocnění k výkonu společné zprávy

 Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb 

 

 

 
Načítám, čekejte prosím...