Dohoda o přenechání bytu do podnájmu

Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva.

K přenechání družstevního bytu do podnájmu, nebo jeho části , předloží  člen – nájemce družstevního bytu tyto doklady:

Dohoda o přenechání bytu do podnájmu – dohoda je uzavírána ve trojím vyhotovení, podpisy na originálu dohody musí být ověřeny úředně (ověření provede: oddělení členských vztahů správní složky družstva, matrika nebo notář).

 

Účastníci předloží platné občanské průkazy; cizinci – povolení k pobytu na území ČR. Pokud se jedná o společný nájem nebo členství manželů v družstvu, musí dohodu uzavřít oba manželé.

Úhrada za úkony provedené družstvem – 1 000 Kč + platná výše DPH/1 rok (lze uhradit na pokladně správní složky družstva – hradí člen družstva).

 

Vyřizuje:

Členské vztahy správní složky družstva (dveře č. 46, 1. patro):

Kontakt: e-mail: clenska@mirsbd.cz    tel.: 548424468, nebo 548424435, nebo 548424475


Úřední hodiny: pondělí:  8,00-12,00 hod.; 13,00-16,30 hod.

                            středa:   8,00-12,00 hod.; 13,00-17,30 hod.

Načítám, čekejte prosím...