Havarijní situace v domě

V případě havárie v domě je nutné především:

  • nahlásit havárii zástupci domu (předsedovi samosprávy), zástupci společenství a neprodleně zajistit odpojení místa havárie od dalšího přívodu energie, vypnutím příslušného jističe nebo hlavního jističe u elektrické energie a uzavření přívodu vody do příslušné stoupačky v případě vody a tepla.
  • zajistit místo havárie z hlediska bezpečnosti, aby nedošlo k dalšímu poškození majetku, osob a zvířat.
  • nahlásit havárii na družstvo MÍR, stavební bytové družstvo.
  • zajistit odstranění havárie, buď u dodavatele energie nebo prostřednictvím firem zajišťujících havarijní službu, viz seznam firem zajišťující havarijní službu je „zde.

Poznámka: Vždy je vhodné zajistit fotodokumentaci poškozeného majetku.

 

Načítám, čekejte prosím...