Pronájem společných prostor

 

Žádost o souhlas s rozšířením užívání společných prostor (pronájmem) v domě za účelem uskladnění osobních věcí nebo za účelem podnikání lze podat volnou formou nebo vyplněním  předepsaného formuláře Žádost o pronájem společných prostor


Žádost o pronájem společných prostor v domě za účelem uskladnění osobních věcí musí obsahovat:

   • číslo místnosti, název, m2, v domě, účel pronájmu uskladnění osobních věcí (uvést popis, jakých věcí), účinnost, jméno, datum narození, adresu, č. bytu, telefon, podpis. V případě pronájmu kočárkárny musí být určena náhradní kočárkárna (číslo místnosti, název),
   • nájemné, obvyklá výše nájemného činí 350,- Kč/m2/rok + případné platby za služby. Nájemné bude vloženo do dlouhodobě přijatých záloh domu (fond oprav),
   • výkres suterénu (přízemí) domu s legendou, dle kterého místnost bude ověřena. Výkres obdržíte po předchozí domluvě u příslušného technika provozu domu na MÍR SBD,
   • souhlas výboru samosprávy domu nebo společenství vlastníků na žádosti (razítko a podpis)
   • souhlas nadpoloviční většiny nájemců,
   • souhlas nadpoloviční většiny vlastníků dle spoluvlastnického podílu,
   • souhlas všech vlastníků s tím, aby veškeré příjmy z pronájmu společných a nebytových prostor byly převedeny do dlouhodobé zálihy na opravy domu.
   • seznamy bydlících včetně příslušné formulace Vám vytiskneme),
   • žádost bude předložena technické komisi družstva a následně do představenstva družstva a po schválení budete vyzváni k podepsání nájemní smlouvy na právním oddělení,
   • smlouva bude obsahovat mj. zajištění přístupu k instalacím a uzávěrům v místnosti a předání náhradních klíčů v zapečetěné obálce výboru samosprávy domu (společenství vlastníků)
   • úhrada za úkon družstva 363 Kč při podpisu smlouvy.

Žádost souhlas s pronájem za účelem podnikání musí obsahovat: 

   • číslo místnosti, název, m2, v domě, účel pronájmu, účinnost, uvažované stavební úpravya zařízení, užívání sociálního zařízení, jméno, datum narození, adresu, č. bytu, telefon, podpis. V případě pronájmu kočárkárny musí být určena náhradní místnost (číslo místnost, název),
   • živnostenský list,
   • nájemné, obvyklá výše činí 900 Kčúm2/rok + samostatná platba za topení, elektrickou energii, vodu (platba topení zálohou, zřízení samostatného elektroměru včetně doložení kopie revizní zprávy elektrického zařízení a smlouvy s dodavatelem, instalace vodoměrů). Nájemné bude vloženo do dlouhodobě přijatých záloh (fond oprav)
   • výkres suterénu (přízemí) domu s legendou, dle kterého místnost bude ověřena. Výkres obdržíte po předchozí domluvě u příslušného technika provozu domu na MÍR SBD,
   • souhlas výboru samosprávy domu nebo společenství vlastníků na žádosti (razítko a podpis),
   • souhlas nadpoloviční většiny nájemců,
   • souhlas všech vlastníků dle spoluvlastnického podílu,
   • souhlas všech vlastníků s tím, aby veškeré příjmy z pronájmu společných a nebytových prostor byly převedeny do dlouhodobé zálihy na opravy domu.
   • seznamy bydlících včetně příslušné formulace Vám na základě žádosti o pronájem vytiskneme,
   • souhlas hasičského záchranného sboru,
   • souhlas krajské hygienické stanice,
   • v případě stavebních úprav předložit projektovou dokumentaci (zjednodušená technická zpráva, statické posouzení a výkres starý a nový stav),
   • smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
   • smlouva bude obsahovat mj. zajištění přístupu k instalacím a uzávěrům v místnosti a předání náhradních klíčů v zapečetěné obálce výboru samosprávy domu (společenství vlastníků),
   • úhrada za úkon družstva včetně DPH činí 1 210,- Kč při podpisu nájemní smlouvy
   • uhrazení vratné kauce 5 000,- Kč při podpisu nájemní smlouvy,
   • ohlášení změny v užívání stavebnímu úřadu


Vyřizuje:

Technicko administrativní zaměstnanec (dveře č. 19, přízemí):

Kontakt: 548 424 415, e-mail: provoz@mirsbd.czÚřední hodiny:

Pondělí            od 8.00–12.00 hod.                13.00–16.30 hod.

Středa              od 8.00–12.00 hod.                 13.00–17.30 hod.

 

Načítám, čekejte prosím...