Žádost o snížení nájemného

V případech, kdy přes upozornění nedojde k odstranění závady, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu, má bydlící nárok na přiměřenou slevu z nájemného.

Žádost o poskytování slev z nájemného nebo z úhrady za užívání bytu je řešena v souladu s platnou směrnicí družstva.

 

Postup:

  1. Na správní složku družstva bude žadatelem předložena písemná žádost volnou formou o slevu z nájemného nebo z úhrady za užívání bytu, která bude obsahovat:

            Jméno a příjmení žadatele

            Adresu a číslo bytu

            Zdůvodnění žádosti

            Termín, kdy byla závada hlášena příslušnému technikovi domu

            Vyjádření zástupce domu k předkládané žádosti.

  1. Vedoucí provozního úseku zajistí prověření důvodnosti podané žádosti. O věcném prověření žádosti se provede zápis.
  2. Uskuteční se podrobné prověření způsobu odstranění příčiny a doloží se potřebné podklady o zjištěné vadě (zápis o zjištění vady, zápis o termoregulačním měření, odborný posudek znalce apod.).
  3. Stanoví se způsob a termín odstranění závadného stavu a výše předpokládaných finančních nákladů na odstranění závady (je-li to možné určit).
  4. Všechny podkladové materiály budou předloženy jednání technické komise a s jejím stanoviskem pak nejbližšímu zasedání představenstva družstva.
  5. V případě, že žádosti bude vyhověno, bude sleva poskytována do doby odstranění příčiny, maximálně po dobu šesti měsíců. Pokud není závada z objektivních příčin odstraněna v termínu šesti měsíců, lze provést přehodnocení žádosti v technické komisi a v následném jednání představenstva družstva opakovaně přiznat slevu.

Načítám, čekejte prosím...