Zánik společného členství manželů v bytovém družstvu

 Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.

 

To znamená:

-         již nelze předkládat dříve používané dohody rozvedených manželů,

-         nepostačuje pouze zánik SJM

-         je třeba oznámit a doložit vypořádání SJM (dohodou nebo rozhodnutím soudu).

 

V oznámení o vypořádání SJM musí být uvedeno, který z manželů se stal výlučným vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu.

Podpisy bývalých manželů na tomto oznámení musí být úředně ověřeny.

Načítám, čekejte prosím...