Změna vlastníka bytu-garáže

Pro evidenci změny vlastníka bytu či garáže je zapotřebí předložit družstvu vyrozumění katastrálního úřadu účastníkům vkladového řízení o tom, že vklad vlastnických práv byl do katastru proveden nebo v originále výpis z listu vlastnictví (k nahlédnutí) na oddělení členských vztahů.

Nový vlastník vyplní Evidenční dotazník  a ten odevzdá na oddělení členských vztahů družstva.

Na oddělení energetiky provozního úseku správní složky družstva odevzdá  Doklad o odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřičů tepla   se záznamem stavu vodoměrů a poměrových měřidel na topení (pokud jsou instalovány).

Úhrada za úkony družstva spojená se změnou vlastníka bytu činí 1 000,- Kč + platná výše DPH.

 

Vyřizuje:

oddělení majetkových a členských vztahů (dveře č. 46, 1. patro):

Kontakt: tel.: 548424468, e-mail: clenska@mirsbd.cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí       od 8.00 – 12.00 hod.              13.00 – 16.30 hod.

Středa        od 8.00 – 12.00 hod.              13.00 – 17.30 hod.

Načítám, čekejte prosím...